Home

Hydro årdal historie

Hydro Aluminium AS Årdal

 1. iumsverket i Årdal siden 1986. Her produserer vi primæralu
 2. 1947: Årdal: Tidenes lengste tunnel - med lys i den andre enden. Om gråstein kunne tale, ville historien om vannkraft og industri i Årdal lyde som kraftfull, uendelig lang klang fra meisler, hakker og spett og en evighet av salutter
 3. Solskinnshistorie i Årdal - Årdal har en viktig oppgave med å slukke den stadig økende tørsten etter solenergiprodukter verden over. Årsaken til at Norge og Årdal kan spille denne rollen, er kompetanse på metallurgi, prosesser og industrialisering, sa Hydros konsernsjef Eivind Reiten, da han onsdag kunne gratulere NorSun med åpningen av selskapets første fabrikk
 4. ister Jan P. Syse, vart ÅSV slege saman med Norsk Hydro i 1986. Namnet Årdal og Sunndal Verk var historie, og den siste konserndirektøren, Håkon Sandvold, fekk arbeid som seniorforskar ved Hydro sitt hovudkontor på Lysaker

Norsk Hydro var verdens niende største produsent av aluminium med en egen årsproduksjon på om lag 1,9 millioner tonn (2014). Konsernet har smelteverk for produksjon av primæraluminium på Karmøy, i Høyanger, Årdal, Husnes og Sunndalsøra, samt verk i Australia, Canada, Tyskland og Slovakia, det siste deleid.. Karmøy-verket startet produksjon i 1967 og markerte Hydros første satsing. Foto frå arkivet til Hydro Aluminium. Årdal kommune vart eigen kommune i 1860 då den vart utskild frå Lærdal kommune. Etter den store industriutbygginga har det politiske livet i Årdal vore prega av at Arbeidarpartiet har hatt reint fleirtal i kommunestyret Namnet Årdal og Sunndal Verk var historie. På dette biletet er to Hydro-epokar i Årdal representerte. Til venstre ser vi ein av bygningane som vart reiste under kraftutbygginga rundt 1920. På verksportbygningen har Hydro-logoen hengt sidan 1986

1947: Årdal: Tidenes lengste tunnel - Norsk Hydro

 1. iumsanleggene som var påbegynt i Årdal i Sogn under den annen verdenskrig av selskapet Nordag (Nordische Alu
 2. g av vann til friluftsbadet i Øvre Årdal. Bassengene er godt likt spesielt blant turistene som kommer til bygda
 3. erende næringen i Årdal.Det øvrige næringslivet er i stor grad, direkte eller indirekte, knyttet til denne bedriften. I alt 66 prosent av industriens arbeidstakere er sysselsatt i metallvareindustrien (2014). For øvrig finnes kjemisk industri og verkstedindustri med henholdsvis 16 prosent og 13 prosent av industriens sysselsatte
 4. ium 2013: The world's biggest manufacturer of Hydro Alu

Årdal Verk ble opprettet i 1946 for å fullføre aluminiumsfabrikkene som var påbegynt av tyskerne under krigen. Verket var statlig eiet og flaggskipet i Arbeiderpartiets industripolitikk. Etter innvielsen av ny aluminiumsfabrikk på Sunndalsøra i 1954, ble selskapet hetende Årdal og Sunndal verk, et navn som eksiterte fram til 1986, da virksomheten ble overtatt av Norsk Hydro Historie. Årdal Verk ble opprettet i 1947 med aluminiumsfabrikk i Årdal.I 1954 startet også aluminiumproduksjon i Sunndal.I 1986 fusjonerte Norsk Hydro sin aluminiumvirksomhet med ÅSV, og det nye selskapet fikk navnet Hydro Aluminium.. Referanse Hydro er i dag landets nest største oljeprodusent, med en produksjon nærmere 800.000 fat oljeekvivalenter daglig. I 1986 overtok Hydro Årdal og Sunndal Verk. Dermed ble selskapet en aluminumsgigant med ekstruderingverk i Tyskland, Danmark og Sverige Norsk Hydro ASA (OSE: NHY NYSE: NHY) er en norsk kraftprodusent, produsent av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter.. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eide per 2020 34,26 prosent av aksjene i selskapet, mens Folketrygdfondet eide 7,1 % (per 23.10.2020)

Hydro Aluminium AS Årdal ; 25 år som firma. Hydro Aluminium AS Årdal. Verksvegen 1, 6884 Øvre Årdal Vis kart. Postboks 303, 6882 Øvre Årdal www.hydro.com; are.indrelid@hydro.com; 57 64 90 00; Telefon : 57 64 90 00 E-post : are.indrelid@. Hydro tidleg ute i Årdal. Heilt frå tidleg på 1900-talet var Norsk Hydro inne i fossekjøp i kraftutbygging i dei veldige fossane i Tyinfalla i Øvre Årdal, og dreiv gjennom heile mellomkrigstida store anleggsarbeid i bygda med sikte på utbygging av kraftkrevjande industri - som det diverre ikkje vart noko av. - Les meir om dette i eigne artiklar under Historie:Industridraumen som. Metallverket til Hydro i Årdal gjekk med eit underskot på 5 millionar kroner i tredje kvartal, opplyser selskapet i ei pressemelding. Underskotet vert forklart med lågare metallprisar på grunn. Øvre Årdal er et tettsted og industristed i Årdal kommune innerst i Sognefjorden i Sogn og Fjordane.Tettstedet har 3 092 innbyggere per 1. januar 2020, og ligger ved den nordøstre enden av Årdalsvatnet, tolv kilometer fra Årdalstangen.. Det produseres aluminium ved Norsk Hydros produksjonsanlegg i Øvre Årdal.. Aluminiumsverket til Hydro Aluminium er en hjørnesteinsbedrift i Øvre Årdal

Solskinnshistorie i Årdal - hydro

Årdal is a municipality in Vestland county, Norway.It is located at the end of the Årdalsfjorden in the traditional district of Sogn.The village of Årdalstangen is the administrative center of the municipality. The other main village is Øvre Årdal.The municipality of Årdal was created in 1863 when it was separated from the municipality of Lærdal TOMTA ER KLAR: I Øvre Årdal håpar dei Hydro byggjer nytt anlegg der Å3 låg. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK Publisert 07.03.2013, kl. 05.42 Oppdatert 07.03.2013, kl. 12.0 Hydro Aluminium Årdal Metallverk hadde eit resultat på 424 millionar kroner i 2004. Metallverket sette ny produksjonsrekord. Publisert 15.02.2005, kl. 13.07 Oppdatert 15.02.2005, kl. 14.3 Hydro Aluminium i Årdal har sitt forskingsenter for primær aluminium i Årdal.Ein stor del av dei tilsette er sivil- og doktoringeniørar. Senteret leverer forskingstenester direkte i forhold til vidareutvikling av eigen teknologi, i tillegg til støttetenester til driftsavdelingane i heile primæraluminiumssystemet til Hydro Aluminium Hydro Aluminium AS avd Årdal Carbonverk. Tangevegen 1, 6885 Årdalstangen Vis kart. 57 64 90 00; Telefon : 57 64 90 00 Hydro Aluminium AS : 57 66 11 03 Telefaks : 57 64 95 55 Regnskapstall. Utvidet firmainformasjon; Roller og eiere.

Norsk Hydro ASA fra , 105367871S1 - Norsk Hydro AS Fire Hydro-tilsette i Årdal i karantene - Det er ikkje bekrefta enno om dei har viruset eller ikkje, fortel Wenche Eldegard, fabrikksjef ved Hydro i Årdal. Therese Espeland 11. Mar 2020 - 15:01. 300 ÅR GAMAL HISTORIE: På Gruvefjellet, 1520 meter over havet, budde og arbeidde det folk på 1700-talet. Utsynet var det iallfall ikkje noko å seie på History First steps with fertilizer. Financed by the Swedish Wallenberg family and French banks, the company was founded on December 2, 1905 as Norsk hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab (lit. Norwegian hydro-electric nitrogen limited) by Sam Eyde, exploiting a novel technology for producing artificial fertilizers by fixing nitrogen from air. . The technology had been developed by the. Årdal kommune sin heimeside. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste

Historie. Årdal Verk ble opprettet i 1947 med aluminiumsfabrikk i Årdal. I 1954 startet også aluminiumproduksjon i Sunndal. I 1986 fusjonerte Norsk Hydro sin aluminiumvirksomhet med ÅSV, og det nye selskapet fikk navnet Hydro Aluminium Lågare etterspurnad og prisar gav Hydro-underskot i Årdal. Verknadane av koronaviruset gir framleis ein tung marknad for aluminiumsprodusentane i Sogn. Halvor F. Storvik 23. Oct 2020 - 12:58 Årdal: Hydro i Årdal gjekk 5 millionar i . Bli medlem og få tilgang til meir eksklusivt.

Historien om Herøya: - Et helt avgjørende tyngdepunkt. Når Norsk Hydro nå selger Herøya Industripark, markerer det slutten på en nesten 90 år lang historie Til vår fabrikk i Årdal har vi behov for omkring 130 ferievikarer til ulike roller ved metallverket og referansesenteret. Årdal metallverk produserer ca. 215 000 tonn primæraluminium per år, har omkring 540 ansatte og er ett av 5 heleide metallverk i Hydro Aluminium Renseanlegget til Hydro i Årdal I sommer har Hydro i Årdal sluppet ut illeluktende og kreftfremkallende stoffer. Dette gjør de for å rydde opp. Naboene til anodefabrikken til Hydro på Årdalstangen frykter helsa etter svikt i renseanlegget No kjem snart sommarnummeret av Årdal Før og No. 05-06-2019 . Om eit par veker dumpar utgåve nummer 52 av Årdal Før og No ned i postkassen til medlemene i Årdal Sogelag Hydro Aluminium AS, tidligere AS Årdal og Sunndal Verk , er et heleid datterselskap av Norsk Hydro

Hydro tilbake i Årdal - Allkunn

Vår historie. Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29, som et produksjonssted for gjødsel. Industriområdet har gjennomgått store forandringer, og er i dag en industripark med plass til mange ulike virksomheter. 1905 NorSun - fabrikk Årdal fra , 101471696S1 - NorSun - fabrikk Årdal Hydro Holmestrand ble etablert i sentrum av Holmestrand i 1917, Da Nordisk fusjonerte med statseide Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) i 1967, var Il-O-Van kjøpt opp av Nordisk. 1967 betegnes som et merkeår i historien til Nordisk Politik. Årdal bildet die unangefochtene Hochburg der norwegischen Sozialdemokratie. Bei der Kommunalwahl 2011 erreichte die Arbeiterpartei 77,5 % der Stimmen und 16 von 21 Sitzen in der Gemeindevertretung. Bei der Stortingswahl 2009 betrug der Stimmenanteil 70,2 %.. Wirtschaft Industrie. Hauptarbeitgeber ist die Anlage des Werkes Hydro-Aluminium/Årdal Verk Historie. Selskapet vart grunnlagd den 2. desember 1905 av Sam Eyde og Kristian Birkeland med det fulle namnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.Den svenske Wallenberg-familien hjelpte til med å finansiere det nye selskapet.Selskapet var basert på eit patent av Birkeland. Ein lysboge vart nytta til å laga nitrogenbasert kunstgjødsel

Norsk Hydro - Store norske leksiko

Hydro vil støtte oppstart av dørfabrikken Dooria i Årdal til tross for sterke protester fra andre dør-konkurrenter Pengene skal gå til ombygging av fire allerede eksisterende testceller ved selskapets forskningssenter i Årdal, opplyser informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro til Teknisk Ukeblad.. Hovedelementene i prosjektet er «testing av varmebalanse i ny celledesign, reduksjon av spenningstap og endret strømstyrke», ifølge en protokoll fra et styremøte i Enova Hydro Årdal søker lærlinger. Stillingen er satt passiv. Søk etter jobbar. Hydro er en av Norges største lærebedrift med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Våre lærlinger er en viktig del av vår fremtid og representerer vår fremtidige arbeidskraft Årdalstangen is the administrative centre of Årdal Municipality in Vestland county, Norway.The village is one of the two main population centers in the municipality, along with the village of Øvre Årdal.The 1.12-square-kilometre (280-acre) village has a population (2019) of 1,375 and a population density of 1,228 inhabitants per square kilometre (3,180/sq mi) Hydro Aluminium Årdal metallverk ligger i Årdal Kommune, innerst i Sognefjorden. Metallverket har omkring 540 ansatte, og består av karbonfabrikk som leverer anoder, prebake-celler for produksjon av primæraluminium og to støperi for produksjon av henholdsvis valseblokker og støpelegeringer

Hydro Årdal - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse HMR er en markedsledende leverandør av mekanisk spesialkompetanse og helhetlige løsninger til prosess-, energi, olje, gass- og infrastrukturindustrien A/S Årdal og Sunndal Verk Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Hydro - Avdelingsleder Vedlikehold, Årdal metallverk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Hydro Aluminium planlegger å drive produksjonen basert på den såkalte Søderberg-teknologien i Årdal frem til strengere utslippstillatelser i 2006, og så stenge. Det rammer 210 ansatt

Hydro vil i løpet av høsten stenge ett av de to metallstøperiene i Årdal. Årsaken er at konsernet vil stanse bruken av kaldmetall som basis for aluminiumsprodukter i Årdal. - Mens vi tidligere tjente penger på omsmelting, må vi i dag i praksis betale for å fylle kapasiteten til begge støperiene, sier fabrikksjef Olaf Wigstøl i en pressemelding Klokka 13.45 vart det meldt frå om brann i ein verkstad i Hydro i Øvre Årdal. Dette melder Vest politidistrikt. Det skal ha gått varmgang i ein maskin og deretter tatt fyr i olje som låg på golvet. Brannen er sløkt og det skal ikkje vere fare for spreiing. Ingen personar er skadd. Politiet opprettar sak Norsk Hydro ASA (OSE: NHY NYSE: NHY) er en norsk kraftprodusent, produsent av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter.. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eier per 2018 34,26 prosent av aksjene i selskapet. Folketrygdfondet eier (per 2018) 4,2 %.. Hydro vurderer nemlig nedleggelse av deler av virksomheten i Årdal, skriver Dagens Næringsliv tirsdag. - Vi vurderer å stenge ned ett av de to støperiene i Årdal. Dette støperiet er drevet med basis i omsmelting av kaldmetall, og med marginene vi ser fremover, er denne virksomheten noe vi taper penger på i dag og vil fortsette å tape penger på, sier informasjonsdirektør Halvor. Hydro - Ferievikarer sommeren 2020 - Årdal. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Kommunehistoria i Årdal - Allkunn

Det beste av Årdal, Sogn og Fjordane: Tripadvisor har 209 anmeldelser og artikler om hva du kan gjøre, hvor du kan spise og hvor du kan bo når du er i Årdal NORSUN IS A NORWEGIAN SOLAR ENERGY COMPANY that manufactures and markets high performance mono-crystalline silicon ingots and wafers for the global solar energy industry. Dedicated to high efficiency n-type wafers, we are an established supplier to tier-one cell manufacturers. NorSun operates a state-of-the-art production facility located in Årdal in western Norway, pursuing a detaile Adresse Årdal Sogelag Naustvegen 9 6884 Øvre Årdal. E-post. post@sogelaget.no. Følg oss! Faceboo

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Hydro Aluminium AS Årdal, 917537534. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Søkeresultater for Hydros historie 1905-2005 - Haugenbok.n HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL METALLVERK. Organisasjonsnummer: 974825090. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 803 ansatte Bedrift underlagt HYDRO ALUMINIUM AS. Forretningsadresse Verksvegen 1 6884 ØVRE ÅRDAL Vestland Kontaktinformasjon. Tlf: 22 53 81 00 www.hydro.com. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er.

Årdal FK har mange trufaste sponsorar som støttar laget i medgang og motgang år etter år. Fleire av desse har støtta klubben frå før mange av spelarane i klubben var fødd. Dette set Årdal FK stor pris på og ser fram til mange nye år med Dykk på laget. Bussponsor. Hydro Aluminium Årdal Energi KF Indre Sogn Sparebank. Skiltsponsor. 21 ledige jobber som Hydro er tilgjengelig på Indeed.com. Ingeniør, Krantekniker, Er Du Nyutdannet Og Klar For Nye Utfordringer? og mer HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL METALLVERK KARBON. Organisasjonsnummer: 974296586. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 0 ansatte Bedrift underlagt HYDRO ALUMINIUM AS. Forretningsadresse Tangevegen 1 6885 ÅRDALSTANGEN Vestland Kontaktinformasjon. Tlf: 22 53 81 00 www.hydro.com Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger. Hydro Høyanger består av en elektrolysehall for produksjon av primæraluminium og et støperi for produksjon av valseblokker

HYDRO ÅRDAL Hydro stenger støperi i Årdal - Kortsiktig, mener ansattrepresentant. Blir mindre: 60 stillinger forsvinner fra aluminiumsverket på Årdal. (Bilde: Hydro/Øyvind Breivik) - Kortsiktig, mener ansattrepresentant. Peder Qvale Industri; 15. aug. 2012 - 14:26. Hydro vil knytte det nye anlegget til Hydro Aluminium på Karmøy i Rogaland. Her er det blitt 600 færre arbeidsplasser de siste fire årene etter flere omstillinger, ifølge DN. Ved aluminiumsanlegget i Årdal i Sogn er det blitt nær 200 færre arbeidsplasser etter nedlegging av produksjon de siste årene Årdal og Sunndal Verk or ÅSV is a defunct Norwegian state owned company that operated the aluminum plants in Årdal, Sunndal, Høyanger and Holmestrand.The company was established to take advantage of the hydro-electric power plants in the respective villages to create aluminum plants. The company was founded in 1946 to continue the unfinished production of the Årdal plant started by the. TYA 2000, Årdal Byggherre Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk Byggeår 1998/1999 Oppdragsgiver Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk Grunnforhold Glasifluviale deltamasser med sams friksjonsmasser. Grunnvannsnivå ca. 5 meter under gulvnivå. Løsning Byggeprosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden. Media Prosjektbeskrivelse Artikkel i.

Hydro søker automatiker - spesialist for renseanlegg og

Solen skinner over industristedet Årdal. Nå skal Hydro satse 150 millioner kroner på solselskapet Norsun Innenfor primæraluminium har Hydro hovedtyngden av sine FoU-aktiviteter både i Porsgrunn, Årdal og Neuss i Tyskland. Kontakt: Eirik Hagen tlf. +47 91709199 e-post: eirik.hagen@hydro.com. Les mer på www.hydro.co

Hydro Årdal Karbon har det siste halvåret hatt flere hendelser som har ført til at røyk i perioder har sluppet urenset ut gjennom nødskorstein. Miljødirektoratet var på tilsyn i Årdal i slutten av august for å gå gjennom de ulike hendelsene og se nærmere på hvordan bedriften drifter og vedlikeholder anlegget og følger opp hendelser Historien om Norsk Hydro er sentral norsk historie, og også industrikulturell verdensarv på UNESCOs verdensarv-liste. Hydros utvikling som et av Norges største industriselskaper er mangfoldig. Fra 2004 ble kunstgjødsel-delen skilt ut i et eget selskap som Yara International. Olje- og gass-delen av Hydro ble overdratt til Statoil Historier (10) Bilder (0) Historier (0) Lydfiler (0) Videoklipp (2) Årdal Tronge vegar. 21. mars 2018; 0 comments; Les mer . Smittefåre. 21. mars 2018; 0 comments; Les mer . På Bergens våg. 21. mars 2018; 0 comments; Les mer . Kyss kattaræva, goddag! 21. mars 2018; 0 comments; Les mer. Hydro. Dooria i Årdal ble etablert etter at Hydro la ned Søderberglinjene ved aluminiumsverket i Årdal. Dørfabrikken ble etablert med omstillingsmidler fra Hydro og støtte fa Innovasjon Norge. Etableringen ble sterkt kritisert av andre dørfabrikkanter da den ble etablert med sterk støtte, mens andre måtte klare seg uten

6884 Øvre Årdal. Tlf. 57 63 84 00 E-post: post.ard@vlfk.no . Postadresse. Postboks 213 6882 Øvre Årdal. Ansvarleg redaktør. Hilde Joranger Mæland. Web-redaktør. Anita Laberg Øvstetun. Personvern. Personvernerklærin Våre største oppdragsgjevarar er Hydro Årdal og Årdal kommune. Men me har og hatt fleire byggeprosjekt for andre byggherrar i Årdal og kommunane rundt. Me utfører også oppdrag for Hydro Energi, Østfold Energi og ECO og har god erfaring med rehabilitering av damanlegg og bygging av småkraftverk

Industribygginga i Årdal - Allkunn

A fun - and fast - journey over the Norwegian mountains to Årdal, where Hydro produces aluminium Årdal kommune nekter Norsk Hydro å selge overskuddskraft. Kraften har en verdi på flere hundre millioner kroner, og Hydro-sjef Eivind Reiten likte dårlig forslaget fra kommunen Norsk Hydro ASA (OSE: NHY NYSE: NHY) er en norsk kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter.. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eier per 2018 34,26 prosent av aksjene i selskapet. Folketrygdfondet eier (per 2018) 4,2 %..

Årdal og Sunndal Verk - Store norske leksiko

Historie. Planen for den nye Tangen skule vart vedteken i Årdal skulestyre den 30.06 1952 og i kommunestyret 20 månader seinare. Kjelde: Årdal Sogelag Sjølve bygginga tok til i 1953. Det fyrste byggesteget omfatta: 14 vanlege klasserom, naturfagsal, sløydsal, lærarrom, kontor og materialrom Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Hydro Årdal Bedriftsidrettslag, 924392029. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Wenche Eldegard, fabrikksjef på Hydro i Årdal, seier det er krevjande tider for hjørnesteinsbedrifta. Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, 6600 Sunndalsør

Karbonfabrikken skal benytte nødavsug på formiddagen mandag 5. november. Varighet blir ca. 35 minutter. Bruk av nødavsug er ein del av standard prosedyre ved oppstarten av ovn. Det blir og i to veker framover meir støy enn normalt Bedriften Kulturutvalget Hydro Årdal i Øvre Årdal i Årdal kommune driver innen bransjen uoppgitt. Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse HYDRO ENERGI AS ÅRDAL KRAFTVERK. Organisasjonsnummer: 874840882. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 18 ansatte Bedrift underlagt HYDRO ENERGI AS. Forretningsadresse 6884 ØVRE ÅRDAL Vestland Kontaktinformasjon. Tlf: 22 53 81 00 www.hydro.com. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem Historie. Selskapet vart grunnlagd den 2. desember 1905 av Sam Eyde og Kristian Birkeland med det fulle namnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.Den svenske Wallenberg-familien hjelpte til med å finansiere det nye selskapet.Selskapet var basert på eit patent av Birkeland. Ein lysboge vart nytta til å laga nitrogenbasert kunstgjødsel.Til dette trengde ein elektrisk energi, som. Årdal Anatomi og alkohol. 21. mars 2018; 0 comments; Les mer « Previous; 1; 2. Søk etter historie. Søk etter: Følg oss på Facebook. Velg tema.

Lokale kunstnarar samla kreftene og laga utstilling med

Kl 12.00 - 15.50: Besøk på Norsk Hydro i Øvre Årdal. Presse som ønsker å delta på Norsk Hydro må gi beskjed til informasjonsdirektør Halvor Molland: 92979797/ [email protected] innen utgangen av mandag 24. august. Oppmøte senest kl 13.15 ved porten til Hydro. Øvre Årdal. Pressekontakt og med på reisen Lærlinger Hydro Årdal metallverk og Teknologisenteret 2017 fra FINN. Kart og flyfoto Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Kulturutvalget Hydro Årdal 99651679

Hydro Årdal Bedriftsidrettslag. Org nr : 924 392 029 : Juridisk selskapsnavn : Hydro Årdal Bedriftsidrettsla Hydro Aluminium Årdal Hanne Hoel Pedersen. Oppdragsreferanse Utgitt av . NIVA. Prosjektnummer . 190219. Sammendrag . NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal Vår historie Milepæler fra vår historie fra 1939 til i dag. Nyheter Kontakt oss. Norsk Folkehjelp Årdal Postboks 218, 6882 ØVRE ÅRDAL. Norsk Folkehjelp Årdal Aktivitetsområder Førstehjelp og redningstjeneste. Som frivillig innen førstehjelp og redningstjeneste er du en viktig del av beredskapen i ditt lokalsamfunn Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk. Org nr : 974 825 090 : Juridisk selskapsnavn : Hydro Aluminium AS Årdal Metallver - Vi har hatt en brann i massefabrikken, men den er nå slukket, sier informasjonsansvarlig Odd Steinar Natvik ved Hydro i Årdal til tv2.no klokken 14.30 ÅRDAL: Aluminiumsprodusenten Hydro Årdal enda tredje kvartal med eit overskot før renter og skatt på 167 millionar kroner. DEL - Resultata viser at drifta har vore god og stabil gjennom heile året, seier Wenche Eldegard, fabrikksjef ved Hydro Årdal, i ei pressemelding

 • Salmiakk godteri.
 • Asmr sleep.
 • S8 mms settings.
 • Wolfsburg women's football team.
 • Vival og bilkjøring.
 • Kjente moderne kunstnere.
 • Oak island mystery finally solved.
 • 1 zimmer wohnung hildesheim oststadt.
 • Pendaftaran s2 undip 2018.
 • Old picasa.
 • Cinderella urintoalett.
 • Ihk krefeld prüfungstermine 2017.
 • Easygrow nightbag.
 • Hva innebærer regelen om rett til nødvendig helsehjelp.
 • Hydraulisk presse jula.
 • Rema 1000 københavn.
 • Enkle magi triks.
 • Bcaa virkning.
 • Salzburg things to do.
 • Hydraulisk presse jula.
 • Hockey bag xxl.
 • Circle of security parenting.
 • Idrettsarena kryssord.
 • Duffel bag 120l.
 • Antivirus test.
 • Partner für bergtouren gesucht.
 • Liten kul på albuen.
 • Louis jacoby litt gammal.
 • Spatur norge.
 • 8 kant profil.
 • Baneheia saken bok.
 • Skoterled åre.
 • Hvordan bli bartender.
 • Ekorn i norge.
 • Hofladen märkisch oderland.
 • Microsoft word innrykk.
 • Oriol busquets sergio.
 • Jonas strand gravli alder.
 • Gode matte apper for barn.
 • Mobilen blir varm når jeg lader.
 • Fredrikstad cup 2018 dato.