Home

Ntnu karakterkrav

Karakterkravene ved NTNU øker - smp

Biologiske fag som bioteknologi har bidratt til høyere karakterkrav ved NTNU i Ålesund. Flere har fått tilbud om plass: Det er i år sendt ut flere tilbud om studieplass ved NTNU i Ålesund. Gjelder for: Opptak til integrerte 5-årige masterprogram i teknologi/sivilingeniør ved NTNU For opptak til integrerte 5-årige masterprogram i teknologi/sivilingeniør ved NTNU kreves R1+R2 og Fysikk 1 fra videregående skole, og med karakter 4 eller bedre i R2.. Kan dekkes på ulike måter. Matematikk-kravet til master i teknologi/sivilingeniørprogrammene kan dekkes på flere ulike måter.

Matematikkrav - NTNU

 1. Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5). Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert. Informasjon om dette skal fremgå på studieprogrammets nettside/studiehåndbok
 2. Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide). Du benytter PIN-koden du mottok i e-post da du startet studiene ved NTNU. Logg på Studentweb Klikk på Mer-ikonet øverst til venstre, deretter velg Bestillinger. Karakterutskrift med digital signatur
 3. For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Les mer om krav til matematikk. Det er også åpnet for at søkere med forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning kan søke opptak til sivilingeniørstudiene
Høye karakterkrav i Norge: Vilde og Sunniva fra StavangerOppland Arbeiderblad - – Kravene er høyere enn aldri før

For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2 eller tilsvarende; I første semester tar man grunnleggende matematikk- og kjemiemner som bygger på henholdsvis Matematikk R2 og Kjemi 1. Studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales et forkurs i kjemi,. Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter. Engelsk verion - Grading scale using percentage points Karakterskala for prosentvurderingsmetoden #. A: 89-100 poeng B: 77-88 poeng C: 65-76 poeng D: 53-64 poeng E: 41-52 poeng F: 0-40 poeng Skalaen benyttes først og fremst på teknologiemner, masteroppgaver innenfor matematikk, naturvitenskap, teknologi, lektorutdanning i. De fleste ph.d.-kandidatene ved NTNU er tilsatt som stipendiater, enten ved NTNU eller ved en høgskole. Du kan finne ledige stillinger på NTNUs egne nettsider og på jobbnorge.no . I tillegg kan du inngå en avtale om finansiering gjennom annen arbeidsgiver eller via Forskningsrådet i form av nærings-ph.d . eller offentlig sektor-ph.d For søkere med førstegangsvitnemål, som er opp til 21 år gamle, har nanoteknologi-studiet på NTNU det høyeste opptakskravet, med 61 karakterpoeng, mot 61,7 i fjor. Jusstudiet ved Universitetet i Oslo er det mest populære målt i antall søkere som har dette som førstevalg Håndbok for ph.d.-utdanning ved NTNU har ph.d.-kandidaten i fokus. Målet er å oppnå en best mulig gjennomføring av doktorgradsløpet. Innholdet er todelt: Felles standard som er obligatorisk for all ph.d.-utdanning ved NTNU; Veiledning for gjennomføring av ph.d.-utdanninge

Hvor mange poeng du må ha varierer. Hvor mange poeng man må ha for å komme inn på bestemte studier, varierer fra år til år og fra lærested til lærested Takk for spørsmålet ditt! Det kommer litt an på hvor du søker. Du kan se en oversikt over arkitektutdanninger på utdanning.no.. Der kan du se at det er forskjellige krav for å komme inn. På arkitektstudiet på NTNU i Trondheim, var poenggrensen i fjor 53,9 for førstegangsvitnemål, og 59,2 i ordinær kvote Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje Det gjør medisin til det mest populære studiet ved NTNU, nok en gang. Videre følger profesjonsstudiet i psykologi, industriell økonomi, teknologiledelse og nanoteknologi som populære studier. Høyt kvalifisert. Rundt 26 400 personer søkte opptak ved NTNU, og 8000 av disse har fått plass, skriver NTNU i en pressemelding

2-årige masterprogram - NTNU

 1. Tror NTNU studenter fortsatt er i særklasse på arbeidsmarkedet, så jeg tror ikke du skal fortvile. Lykke til! 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 415 761 14 337 505 AnonymBruker. Anonym; 7 415 761 14 337 505 Kjønn: Ikke viktig · #9.
 2. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant.
 3. International master's degrees are programmes taught entirely in English where the student studies for two years at NTNU. Erasmus+: Erasmus Mundus Master's A programme where the student takes part of his or her studies at NTNU and part of his or her studies at other partner institutions and is awarded a joint or double degree at the completion of the programme
 4. Skjerpede karakterkrav kan gi færre søkere til sykepleieutdanningene Karakterkrav. Skjerpede karakterkrav for å komme inn på sykepleieutdanningene gjør at statsråd Iselin Nybø venter en dupp i årets søkertall. Tidligere analyse viser at rundt halvparten av lærestedene ikke vil kunne klare å fylle opp studieplassene sine

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer For å få et visst overblikk finnes det i tillegg en tabell med informasjon om lenker til læresteder, karakterkrav, språkkrav og frister. Dette gjelder i hovedsak for de universitetene NTNU har avtaler med, men også flere av de mest etterspurte lærestedene utenfor slike avtaler står også her UiB vil vurdere felles karakterkrav for alle doktorgradsutdanninger. Spenningen var knyttet til hvordan evalueringen ved UiB ville gå etter at NTNU fikk tommelen ned av Nokut sist vinter. Norges nest største universitet fikk i februar 2013 underkjent sitt system for kvalitetssikring av utdanningen Nokre studieprogram har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag og/eller karakterkrav frå vidaregåande skule. Medisin, odontologi, klinisk ernæring og farmasi. Du må ha ein av desse: Matematikk R1; Matematikk (S1+S2) Og begge desse: Fysikk 1 og Kjemi (1+2 Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar)

På NTNU i Gjøvik er fireårig byggingeniørutdanning vanskeligst å komme inn på med et karakterkrav på 53,3 poeng. I Ålesund rager bachelor i nautikk høyest på listene. Terje Meisler på Fakultet for teknologi er svært fornøyd med årets søkertall I medisinstudiet lærer du både om hvordan et friskt menneske fungerer, og om hvordan sykdommer virker på kroppen

Karakterutskrift - Wiki - innsida

Søk opptak - Kybernetikk og robotikk - NTNU

Krever karakterkrav for lærerutdanningen ved universitetene - Universitetene må innføre karakterkrav for opptak ved lærerutdanningene. Høgskolene har nettopp innført dette. Nå må universitetene følge etter, sier Peter van Marion, faglig leder ved program for lærerutdanning ved NTNU NTNU mener derfor at et krav om kompetanse i norsk vil være vel så viktig som å innføre karakterkrav i matematikk. De trekker også frem forslaget om et karakterkrav på minimum 3 i både matematikk og norsk som det beste av de skisserte forslagene fra departementet I 2014 var det rekordmange 119 000 som søkte opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Rangert etter poenggrensene for ordinærkvoten var det Medisinstudiet (høst) ved Universitetet i Oslo som i år har høyest karakterkrav med svimlende 67,9 poeng. På listen rangert etter poenggrensene for førstegangskvoten var det derimot Nanoteknologistudiet ved NTNU som tronet helt øverst.

Alle Alle Alle Alle NTNU 194646 Film- og videoproduksjon 53.1 80 47.7 44 53.1 242 50.3 137 NTNU 194649 Kroppsøving og idrett 58.4 98 50.7 53 58.6 289 51.7 157 NTNU 194684 Lektorutdanning i historie 53.9 69 50.4 49 53.9 150 50.9 113 NTNU 194685 Lektorutdanning språkfag/engelsk 49.0 50 48.8 39 49.0 81 48.8 64 NTNU 194686 Lektorutdanning språkfag/fransk Alle Alle Alle Alle NTNU 194687. Studiestyret vedtok det fremlagte forslag til formulering av karakterkrav for opptak til masterstudier: Det er satt en karaktergrense for opptak til masterstudiet på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) i spesialiseringen i bachelorgraden. Programstyret kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det Ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo må man ha 53,6 konkurransepoeng for å komme inn, og ved NTNU i Trondheim kreves det minimum 53,2 konkurransepoeng for å komme inn på sykepleierstudiet. De tre studiestedene det er lettest å komme inn på, finner vi i Hammerfest, Førde og Mo i Rana Samtlige sju bioingeniørutdanninger har høyere karakterkrav og lengre ventelister etter årets hovedopptak, sammenlignet med fjorårets. Per 19. juli hadde 497 søkere fått tilbud om plass på bioingeniørutdanning Flere vil til NTNU. NTNU er ett av stedene som utmerker seg med å ha mange studier på topplisten. De er også svært fornøyd med årets inntak. Nær 27.900 søkere hadde i år NTNU som ett av sine valg, en oppgang fra rundt 26.400 i fjor. Av dem tilbyr NTNU plass til 8300 søkere

Søk opptak - - sivilingeniør/masterprogram - NTNU

Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. På Industriell økonomi og teknologiledelse er opptakskravet generell studiekompetanse med R1+R2 og FYS1 (tidligere 3MX og 2FY) med karakterkrav 4 eller bedre i R2 (3MX) se link her. På denne siden kan du finne informasjon (blant annet om opptakskrav og studiets oppbygning) om alle studier som tilbys innen økonomi, ledelse og administrasjon på NTNU Trondheim, Ålesund & Gjøvik Som NHH-student er jeg aller mest interessert i innspill fra (eks)studenter derfra, men indøk/NTNU, sivøk/BI og andre økonomiske høyskoler er også av interesse (og andre akademiske studier for den saks skyld; siv.ing, jus etc.). Med akseptabelt mener jeg hvilket snitt man må ha for ikke å skille seg klart negativt ut På samordnaopptak.no finner du oversikt over hva som skal til for å komme inn på over 1200 studier ved 47 universiteter og høgskoler i Norge.. Den ordinære søknadsfristen er 15. april. Hvis du vil studere i utlandet er det viktig at du sjekker om du får støtte fra Lånekassen. Det kan du finne ut på lanekassen.no.. Det er vanlig å måtte ha generell studiekompetanse for å komme inn. - Vi har aldri hatt så mange høyt kvalifiserte søkere til NTNU. Det er vi glade for, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad ved NTNU i en melding. De skryter også av at jenteandelen på de femårige masterutdanningene i teknologifag nå er på 41 prosent, en stor økning bare siden 2010, da andelen var 30,5 prosent

Prosentvurderingsmetoden - Wiki - innsida

 1. Studiet gir sammen med ett års lønnet turnustjeneste rett til autorisasjon som fysioterapeut
 2. Hei, jeg vet at dette er et veldig banalt spørsmål å stille, men jeg klarer rett og slett ikke å finne info på nett. NTNU sine sider er litt mangelfulle på noen områder. Jeg ønsker å ta en doktorgrad i teknisk fysikk/medisinsk teknologi/biofysikk, som da alle er retninger innenfor fysikk og matem..
 3. imum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Luftfartsfag (UiT) Matematikk R1 eller S1+S2 og i tillegg Fysikk 1 (+ opptaksprøve) ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FA
 4. Poenggrenser hovedopptak juli 2016 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2016 og tilsvarende opptak i 2015. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass
 5. Karakterkrav NTNU mener at det å innføre karakterkrav 4 i matematikk til alle integrerte masterstudium i teknologi bør vurderes først etter at NTNU har evaluert sin prøveordning som gjelder for opptaket til studieåret 2007/08 og 2008/09. I tråd med brev fra NTNU til KD datert 02.11.2006 ønsker NTNU at 5-årig master

2 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2019 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester Studenttinget mener at NTNU, ved opptaket av nye sivilingeniørstudenter, derfor bør kunne sette et karakterkrav på karakteren 4 i matematikk. Vedtak i STi-sak 23/06 Adgangsbegrensning Studenttinget NTNU mener at dimensjonering av studentantall ved adgangsbegrensning er et nødvendig virkemiddel for kunne å føre en effektiv utdanningspolitikk Læreropptak. Lærerutdanner på NTNU, Torberg Falch, ser mange gode tall for læreropptaket, også etter innføring av nye karakterkrav og masterbasert utdanning Vurderer du å studere HR og personalledelse? Vi har slått av en prat med Tony Sollund (32), som tar en bachelor i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania i Oslo. - Jeg tror det er gull verdt å ha et par års erfaring i arbeidslivet før man begynner på studiet, sier Tony

Poenggrenser hovedopptak juli 2012 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2012 og tilsvarende opptak i 2011. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass Poenggrenser hovedopptak juli 2017 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2017 og tilsvarende opptak i 2016. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass Universitetet mener studentene er for dårlige i engelsk En bachelorgrad i fysioterapi gjør at du kan behandle mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen

Med karakterkrav for studenter på sykepleie har regjeringen rangert landets kvinnelige studenter. Øverst lærerstudenter, deretter sykepleiere, mens barnehagelærerstudenter får jumboplassen, skriver professor Karl Øyvind Jordell NTNU. MUSFIH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. MUSHSH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Hø sk ol e nSt r d/ a u . MUSHVO Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskulen i Volda. MUSIT Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU. MUSTAF Opptaksprøve. Nærmere.

Opptak - doktorgrad - ph

Karakterkrav. Professor Torberg Falch kan ha rett i at antallet søkere og utdanningsplasser har økt i lærerutdanningen generelt, men dette gjelder ikke utdanningen for trinn 1-7. De jentene som har 4 i matte, er ikke så ofte interessert i små barn, skriver Karl Øyvind Jordell karakterkrav til bestemte studier. Vi ber institusjoner som ønsker å prøve ut spesielle opptakskrav for senere opptak om å søke om forsøksordning innen 15. oktober d.å. Det må framgå av søknaden fra hvilket tidspunkt og for hvor lang periode forsøket skal gjelde PPU årsenhet er revidert i henhold til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21.12.15. Revisjonen av emnene medfører at det ikke kan gis fritak fra de to emnene som PPU årsenhet består av, PPU3210 og PPU3220, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PU3110D, PPU3120D eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013 Totalt gir NTNU drøyt 14 600 tilbud i hovedopptaket. 1590 søkere har fått tilbud om studieplass ved NTNU i Gjøvik. Ved NTNU I Gjøvik kan de skilte med tre søkere per studieplass og venteliste på 27 av 35 studier. 2737 søkere har prioritert studier på Gjøvik i Samordna Opptak, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med i fjor, kommer det fram i en ny pressemelding

Årets siste Q&A! - NTNUs Studentblogg

Søkere og studieplasser i høyere utdanning 50411 50592 52041 52477 53195 54534 55470 57402 58530 58513 108605 115764 117159 119914 127929 13202 I Norge krever NTNU og Universitetet i Bergen en 2-årig master ved opptak. Flere av de norske lærestedene er eksplisitte på formelle karakterkrav, noe vi ikke er. (Samtidig vet vi at søkere som avvises hos oss på grunn av svake karakterer, tas opp andre steder, bl a ved BI.) 3. Alternativ: Fortsette som n Ansatte ved NTNU hvor institutt/fakultet ikke vil dekke kostnaden for kursplass, vil ikke bli tilbudt opptak. Ektefeller/samboere av fast vitenskapelig ansatte samt søkere som ikke er tilknyttet NTNU, kan kun vurderes for opptak dersom tilstrekkelig dokumentasjon foreligger, og søkeren oppfyller minimumskravene for opptak til høyere utdanning, med unntak av kravet til norskkunnskaper Side med 556 svar fra våre spesialister innen opptakskrav. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her

(For Norwegian, please scroll down) On the need for extension of the PhD fellowship period The faculty is concerned about working situation of our PhD fellows and delays in their project progression due to the corona pandemic, and we will strive to make good arrangements for all our candidates to carry out their projects as planned. We are aware that many have difficult working conditions, and. Overgangen til master. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av siviløkonomstudiet, og være klar til å gå videre til masteren. Der vil du kunne velge mellom syv såkalte majors, som lar deg spesialiserer deg i det fagområdet du syntes er interessant.. Som alle masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på engelsk Spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering rettes til studieveileder (kontaktinfo på programsidene). Spørsmål om opptaksprosessen rettes til Opptakskontoret på opptak@nmbu.no. Published 26. januar 2015 - 11:05 - Updated 28. oktober 2020 - 12:44. Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn. NMBU

Intervju med Jørgen Tande i DNV - Samarbeidsforum

Her er studiene det er vanskeligst å komme inn på D

Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på NTNU sine nettsider. MUSFIH Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole sine nettsider. MUSIT Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU. MUSUIB Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider. MUSUIO. Karakterkrav. Griffith krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre. Undervisningsspråk. Engelsk. Språkkrav. Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test, eventuelt annen dokumentasjon av. Nå ligger karakterkravene klart bak både Oslo UiO og NTNU, går det fram av rapporten. Tendensen gjelder alle SV-fagene - antropologi, geografi, medievitenskap, samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Unntaket er Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, som lenge har hatt et vesentlig lavere karakterkrav enn de andre studiene Hvilke fag & karakterer trenger jeg for NTNU? Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette ..

Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier i høyere utdanning og økt krav i matematikk til realfagstudier. Tilleggspoeng for jenter, såkalte jentepoeng, fjernes fra halvparten av de studiene ved NTNU som hittil har hatt slike tilleggspoeng ved opptak - Vi er godt fornøyd, flere enn noensinne vil studere på Gjøvik, sier Jørn Wroldsen, viserektor ved NTNU i Gjøvik. 4-årig byggingeniørutdanning er vanskeligst å komme inn på med et karakterkrav på 53,3. Ellers ser vi at helseutdanningene opplever økte karakterkrav med svært mange søkere på venteliste

Vil sile internasjonale studenter - Universitetsavisa

Karakterkrav for opptak til master. C (2.5) i snitt på hovedprofilen. Master. Førsteåret er fag, sisteåret er masterppgave. I løpet av første semester skal masterkontrakten signeres. Sørg for å orientere dere for aktuelle fag for senere masteroppgave når dere er kommet inn på masterprogrammet (finne en veileder / kontakte Rydland Dermed fortsetter de siste årenes trend med økende popularitet og karakterkrav for bioingeniørutdanning. På topp ti. Ved OsloMet NTNU Trondheim, derimot, har uforandrede poenggrenser. Alt i alt rokker ikke suppleringsopptaket ved det store bildet. De siste årenes trend, hvor flere vil bli bioingeniør og karakterkravene øker, fortsetter Jeg har tenkt å søke journalistikk på nkh høsten 2016, men det står ingenting om karakterkrav, bare at generell studiekompetanse er et krav. Har de karakterkrav? 2. Hvis man søker nkh så søker man jo direkte til skolen, men hvis man f.eks skal gå noe annet f.eks på hist eller ntnu søker man jo igjennom samordna opptak Sammen med NTNU er NHH i Bergen en klassisk institusjon å rekruttere fra. - Vi ser ganske bredt, men det er en kjensgjerning at NTNU er en viktig kilde til talenter for oss, og NHH i Bergen er det samme. Vi rekrutterer også fra amerikanske, britiske og andre skandinaviske universiteter Personvern og cookies. Bygdeposten er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Håndbok for doktorgradsutdanningen - Wiki - innsida

Strengere karakterkrav gir ikke bedre søkere til lærerstudiet. Økte karakterkrav i lærerutdanningen gir ikke nødvendigvis bedre lærere. Skal lærerne være flinke nok, eller skal de først og fremst være mange nok Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og Fysikk 1 (NTNU har karakterkrav: minimum karakteren 4 i R2) 3-årig Ingeniørutdanning (Høgskoleingeniør)* Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og Fysikk 1 Luftfartsfag (UiT) Matematikk R1 eller S1+S2 og i tillegg Fysikk 1 (+ opptaksprøve Fra opptaket 2019 innføres det karakterkrav på 3 i matematikk og norsk for studenter i sykepleie.. Regjeringen har skjerpa karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene fra og med opptaket 2016 og krever 4 i matematikk. (De som har avansert matte, er unntatt karakterkravet.) Kravene har vært: 3 i matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng Med gjevt besøk fra blant andre kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) åpnet onsdag Norges første realfagsgymnas

DuskenEn snarvei til arkitektyrket? | arkitektnytt

Sykepleie- og journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus får karakterkrav i norsk. Disse kravene gjelder fra og med opptaket for studieåret 2017-2018 i tre år. Engelskspråklige utdanningsprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får Karakterkrav i fellesfaget engelsk. Også dette fra studieåret 2017-2018 Videre studier. Høgskolen i Innlandet tilbyr Master i miljøpsykologi som eneste i sitt slag i Norden. Bachelor i psykologi og minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til Master i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.. Du er kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og. Auka karakterkrav til sosialfaga. Høgskulen i Volda har send tilbod til 1256 søkarar i Samordna opptak. - NTNU i Ålesund er svært fornøgd med årets tal frå hovudopptaket,.

 • Mazda mx 5 exclusive line.
 • Italicus cocktail.
 • Garntype fra rauma kryssord.
 • Ulriken basket.
 • Hva er egentlig en stab.
 • Direktefly til bulgaria.
 • Billig trommesett.
 • Tickets san marco basilica.
 • Tilpasninger til planter.
 • Søtpotetstappe med marshmallows.
 • Max norrtälje.
 • Pisa italia kart.
 • Damon wayans net worth.
 • Babette von kienlin ehepartner.
 • Monster nrk premiere.
 • Geilo tuva ski.
 • Dusjhode til kjøkkenkran.
 • Collie langhaar.
 • Blekkpatroner canon mp600.
 • Tanzwelten elvira klein filderstadt.
 • Bremen next charts.
 • Lieferservice kaiserslautern.
 • Moa svømmehall kurs.
 • Pc briller jobb.
 • Rica hotel kristiansand.
 • Scott thorson bilder.
 • Kleinle besen poppenweiler.
 • Ryan stiles filmer og tv programmer.
 • Calve.
 • Barns rettigheter film.
 • Yoga urdenbach.
 • Taxfree billigst.
 • Wgh heinze.
 • Frimureriets 6 grad.
 • 骨盤底筋を鍛える運動.
 • Luftreiniger staub.
 • Uformelt.
 • Hpv symptomer menn.
 • Mercedes benz e klasse 2017.
 • Bonderomantikk 2017.
 • Ringnøkkel biltema.