Home

Bekymringsmelding mattilsynet hest

Mattilsynet mottar dessverre også noen bekymringsmeldinger som ikke inneholder nok opplysninger til at vi kan klare å finne ut hvilket dyrehold det gjelder eller hva saken handler om. Dersom en slik melding er sendt inn anonymt, har vi heller ikke mulighet til å finne dyreholdet Mattilsynet mottar bekymringsmeldinger om alt fra forhold som ikke er i strid med regelverket, til alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. I mange tilfeller gjennomfører vi inspeksjon som følge av slike tips, mens det andre ganger ikke vurderes som nødvendig. Én årsak kan for eksempel være at vi allerede kjenner til situasjonen og har den under kontroll Jeg skjønner mattilsynet er borti mye rart, og folk skaffer seg hest uten at de vet noe om det. Vi har 7 hester, og hvem skaffer seg det uten at de vet noe? Men det var ikke noe å si på her! Hestene hadde det bra og det var gode forhold i stall og luftegård. Så jeg vet ikke helt hvorfor noen har meldt inn. Det var en anonym bekymringsmelding

Bekymringsmelding: Nekter for å ha banket hest Travtrener anmeldt til Mattilsynet. Foto: Illustrasjonsfoto. PLUSS: Travtreneren som ble anmeldt til Mattilsynet for å ha banket løs på en hest med pisk på Bjerke, nekter for å ha gjort noe som helst galt. Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold. Bekymringsmelding til Mattilsynet. Skjema for å melde frå dersom du mistenkjer at du er blitt sjuk av noko du har ete eller drukke, oppdagar dyrevelferdsproblem, manglande merking, feilmerking av allergener eller andre forhold du ønskjer å melde til Mattilsynet Da er saker som ikke ligger under Mattilsynets ansvarsområde, Mattilsynet-saker som ikke gjaldt dyrevelferd, meldinger som ikke inneholdt tilstrekkelig opplysninger, samt dobbeltmeldinger (noen meldinger kom i flere av disse gruppene) trukket fra. Av disse 436 meldingene gjaldt over 60 prosent kjæledyr og hest. Fordelingen på dyrearter Vitne til irettesettelse sendte bekymringsmelding Behandlingen treneren ga sin hest på Bjerke er nå til utredning hos Mattilsynet. Det Norske Travselskap har bistått Mattilsynet i saken

En bekymringsmelding til Mattilsynet avdekket en av de alvorligste dyretragediene så langt i år. Radmagre hunder på en adresse i Østfold, med sår og tydelige tegn til vanskjøtsel gjorde at. Mattilsynet fører tilsyn med at hest holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, inkludert merking og registrering Det er enten hesteholdere vi har fått bekymringsmelding på, eller som har vært i kontakt med oss for å få papirer i forbindelse med at hesten har vært utenfor landet, sier seksjonssjef Tor Olav Aas i Mattilsynet Ytre Østfold. Tidligere har Mattilsynet konsentrert seg om større hestehold, det vil si der det finnes mer enn ti hester Bruk knappen Varsle Mattilsynet på Mattilsynets hjemmeside. Her bør du beskrive situasjonen så [ Viktig å være presis i bekymringsmelding. I årets to første tertialer har Mattilsynet mottatt totalt 8.362 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Dette er på samme nivå som i fjor. Tilsynet understreker at alle meldingene bli vurdert, slik at de viktigste sakene kan bli fulgt opp

Bekymringsmeldinger om dyrevelferd Mattilsynet

Per i dag finnes det ikke statistikk på ulykker med hest i trafikken, men det vil prosjektet Hest i trafikken, som Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i, gjøre noe med.I dag lanserer de registreringssiden hesteulykker.no Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år. Flest alvorlige funn ble avdekket i kjæledyrhold. I 15 kjæledyrhold fant Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel. 25 ble politianmeldt, 9 ble avviklet og 20 fikk vedtak om forbud mot å ha dyr, ifølge tilsynets rapport for årets åtte første måneder

Hva skjer ved innsending av bekymringsmelding? Mattilsynet

Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år. mens det var ingen blant hest. I svinebesetninger var andelen saker med avvik 21 prosent, mot 29 prosent i samme periode i 2019. For svin var det ingen saker med alvorlig Viktig å være presis i bekymringsmelding Hesten var allerede døende da Mattilsynet kom. Foto: Mattilsynet.Mattilsynet har avlivet en hest på Ytre Helgeland på grunn av vanskjøtsel Mattilsynet er offentlig tilsynsorgan for dyr og dyrehold, og har plikt til å sjekke tips om dyremishandling.Hvis du mistenker dyremishandling, kan du sende en bekymringsmelding via nettsiden til Mattilsynet. Haster det, kan du ringe 22 40 00 00 - Mattilsynet møter en alvorlig sak om mislighold av et dyr med å hytte pekefingeren mot oss som varsler Katten har allerede lidd i flere måneder, er helt tydelig svært syk og har ikke tid til å vente på at Mattilsynet skal få ut fingeren

KristinER Bekymringsmelding Hestene våre lider - Blog

Bekymringsmelding: Nekter for å ha banket hest

Høsten 2012 avlivet Mattilsynet feil hest under en aksjon mot en gård på Skjånes i Gamvik kommune. Etaten har i ettertid beklaget tabben, men nekter å betale ut erstatning til hesteeieren Mattilsynet bekymret for 70 hester. Mattilsynet har vært på tilsyn og forbereder en sak. Både reduksjon i antall hester og avvikling vil bli vurdert. Publisert: Publisert: 8. august 2016 - Dette har pågått over lang tid. Nå lager Mattilsynet en sak der vi kommer til å vurdere veien videre Sendte bekymringsmelding da han så hestenes vanntrau: - Eieren hadde alt på stell, sier Mattilsynet

Bekymringsmelding til Mattilsynet Norge

 1. Ønsker du å innføre hest til Norge, må du registrere deg hos Mattilsynet før innførselen. Les mer om hvilke regler som gjelder ved innførsel av hest på mattilsynet.no; Ved ordinær innførsel av hest til Norge, skal du betale 5 000 kroner pr. hest i toll og 25 prosent merverdiavgift
 2. Mattilsynet fikk 3739 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr
 3. Mattilsynet er bekymret når de ser at hester gis bort gratis på internett. Nå setter de i gang en storaksjon for å kartlegge hvordan hestene behandles
 4. Fikk bekymringsmelding. I 2018 kom det bekymringsmelding til Mattilsynet om katteholdet, og det ble etter kort tid holdt tilsyn på gården. I tingretten forklarte veterinæren at da han kom på tilsyn på gården, ble han møtt av en sterk stank, et veldig rotete hus med gulv og inventar impregnert av skitt og flere døde katter
 5. Velkommen til Mattilsynets skjematjenester. Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester

Bekymringsmelding Gjennom tenesta VARSLE OSS hjå Mattilsynet kan du sende ei bekymringsmelding om du oppdagar dyrevelferdsproblem eller andre tilhøve du ynskjer å melde til Mattilsynet. Publisert 27. mars 2018 | Oppdatert 28. februar 202 Meld inn et farlig produkt. Norske produktmyndigheter jobber for at det skal tilbys trygge produkter på markedet. Dersom du har opplevd uønskede, evt. farlige hendelser knyttet til sikkerheten ved produkter ber vi deg om å informere oss om dette ved å fylle ut det følgende elektroniske skjemaet Mattilsynet oppfordrer til at man benytter seg av muligheten for å legge inn bekymringsmelding anonymt på mattilsynet.no. I første kvartal mottok Mattilsynet 2449 bekymringsmeldinger som da dekker alle dyrehold. Les rapporten her . Meld fra her . Les om storkontrollen he Mattilsynet fikk bekymringsmelding allerede 3. juli om dyreholdet til sauebonden i Målselv, skriver Folkebladet. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776

VI KREVER FULL GRANSKNING AV MATTILSYNET has 2,878 members. Hun sier at mange forventer å få tilbakemelding fra Mattilsynet når de har sendt en bekymringsmelding. To hester tilbakeført. Da Mattilsynet fattet forvaringsvedtaket, var også gårdens to hester inkludert Reagerte etter bekymringsmelding: Mattilsynet hastestengte del av Joker-butikk: Helsefare! Joker-butikken midt i Oslo lyktes ikke med bakingen da inspektørene fra Mattilsynet troppet opp Mattilsynet avlivet feil hest (VG Nett) Da Mattilsynet aksjonerte mot en gård i Gamvik, skulle de avlive en hoppe. I stedet var det Wenche Jensens 6 år gamle vallak som måtte bøte med livet Både styrke og løsgjorthet er jo ferskvare. Men rytter har helt klart veldig mye å si. Red en høyt utdannet hest før, pensjonert, og jeg hadde ingen problemer med å ri piruetter på han. Hestens eier fikk han ikke til å galoppere kort galopp på firkantsporet. I samme tidsperiode. Ikke at jeg er ub.. Mattilsynet avlivet feil hest Bommet på hoppe og vallak. - Beklager, eier får søke erstatning, sier regiondirektøren. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert.

Hvilke bekymringsmeldinger får Mattilsynet inn? Mattilsynet

Mattilsynet fikk bekymringsmelding allerede 3. juli om dyreholdet til sauebonden i Målselv, skriver Folkebladet I mer enn et tiår har en gård i Sirdal hvor det i dag er rundt 70 hester blitt gjenstand for tilsyn fra Mattilsynet og kritikk for dårlig dyrevelferd 40 hester. I november i fjor hentet Mattilsynet 40 hester hos et ektepar på Mydland i Vest-Agder på grunn av dårlig dyrevelferd. 5 av hestene var i så dårlig forfatning at de ble avlivet I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjærfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor. - Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyrene sine, sier Knævelsrud SIRDAL: - De tidligere eierne har fått vedtak om aktivitetsforbud, som innebærer at de ikke skulle eie, ha ansvar for eller stelle hester, hunder og storfe på sin gård. Vi dro til gården 15. november for å bekrefte at dyrene fortsatt var på gården, noe de var, med unntak av storfeet, sier Odd Ivar Berget, avdelingsleder for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Mattilsynet: Travtrener under utrednin

 1. Mattilsynet skriver at de vurderer regelbruddet som svært alvorlig. Til grunn for sin avgjørelse skriver Mattilsynet i sin vurdering blant annet: - Sjuke og skadde hester skal straks undersøkes og behandles på forsvarlig måte. Dersom det fører til unødig lidelse for hesten å leve videre, skal den avlives
 2. g av stallen, fôring, tilsyn og stell av hestene, luftegårder og utedrift. Hestehold med mer enn 10 hester skal meldes inn til Mattilsynet
 3. Jeg tillegger bekymringsmelding vedrørende åpenbare brudd på Dyrevelferdsloven, Reaksjonene er mange på sosiale medier etter gårsdagens storaksjon mot en gård som over lengre tid har vært under oppsikt av Mattilsynet. Sammen med politiet dro Mattilsynet til gården i Hedmark og hentet ut en tredjedel av bondens storfebesetning på 327

Antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet er tredoblet

 1. Mattilsynet i Hedmark og Oppland gjennomførte i perioden september 2009 - september 2010 et tilsynsprosjekt om velferd for hest. 114 hestehold ble inspisert. Følgende har Mattilsynet skrevet på sin internettside
 2. Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling. 20 hester (avviklingsdagen 15 hester) 30 høns, 20 duer og en lama. (500 lam gikk i avfallet på slakteriet) Jeg hadde ikke fått pålegg på høns eller lama. Jeg tillegger bekymringsmelding vedrørende åpenbare brudd på Dyrevelferdsloven
 3. Mattilsynet skjøt feil hest Nå må de betale erstatning. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon ODA LERAAN SKJETNE
 4. Mattilsynet hadde allerede planlagt tilsyn med prøvetakingsplanene i Askøy kommune før vannskandalen ble kjent. Bakgrunnen for det er at Norge fikk ny drikkevannsforskrift i 2017, der kravene til prøvetakingsplan er betydelig skjerpet

Aktiviteter og andre forhold som krever tillatelse, godkjenning eller sertifisering, kan ikke startes før Mattilsynet har gitt lov til det. Følgende typer dyrehold krever tillatelse, godkjenning eller sertifisering fra Mattilsynet: Hestesenter, trenerstall, hestepensjonat og omsetning av mer enn 6 hester i året; Fremvisning av dyr på sirku Mattilsynet håper på en smidig gjennomføring og setter stor pris på alle som bistår under øvelsen. Hvis du har spørsmål om øvelsen kan Mattilsynets øvelsesledelse kontaktes på epost: pegasus2017@mattilsynet.no. Om sykdommen: Afrikansk hestepest er en alvorlig, ofte dødelig, virussjukdom hos hest som overføres via insekter Mattilsynet har trodd på bonden, som hevder at han har 50-60 dyr puljevis ute i luftegård så alle får 8 uker. Men ifølge folk i området er ingen storfe blitt sett ute på mange år, og luftegården benyttes kun til hester og lam Mattilsynet hadde fått mange meldinger men gjorde ingenting. Slik kan vi fortsette å ramse opp svikt i Mattilsynet, slik Knævelsrud ramser opp hvor velfungerende Mattilsynet er. Det hadde vært bedre om hun innrømmet at Mattilsynet har et stort forbedringspotensiale. Mange inspektører gjør så godt de kan ut fra begrensa ressurser

Hest Mattilsynet

Hesten skal ha fritt rom på minst 20 cm over hodet når den står oppreist i naturlig stilling. Hver hest skal ha lang nok plass til å stå med hode og hals i naturlig stilling uten å berøre bakveggen. Plassen skal være passe bred til at hesten kan stå stødig. Transportmidler for hest skal ha sidevegger som hesten kan lene seg mot Hesten var i så dårlig forfatning at den måtte avlives på stedet da Mattilsynet kom. Flere av kvinnens hunder gikk dessuten til angrep på ei kvinne og bet henne En jeger varslet Mattilsynet om piggtrådgjerder på utmark som er til fare for dyr og folk. Responsen får han til å reagere, men Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i kritikken

Mattilsynet sjekker hestens ve og vel - Natione

Hvordan sender og følger jeg opp bekymringsmelding til

 1. Har null peiling på hest, men har så vondt av en liten hest i nabolaget her:-( Det har nå snødd i to dager, og den er dekket av snø. Hesten står alltid ute, uten tilgang på ly. Ser heller ikke tegn til mat eller vann, men hesten ser ikke mager ut. Området er stort, og består av stubb (åker). Eier..
 2. Mattilsynet har nå opphevet båndleggingen av Dyresykehuset - hest. Det betyr at vi kan tilby drift i deler av lokalene frem til vi flytter inn i nye, flotte lokaler på Ås. Vi utfører polikliniske undersøkelser og behandlinger, funksjonstester og tredemølleutredninger, medisinske utredninger, halthetsutredninger og billeddiagnostiske undersøkelser.Vi har inngått ny avtale me
 3. Det er nok vannskelig å bevise at en bekymringsmelding er gjort av ren ondskap! Viser det seg at en bekymringsmelding ikke var på sin plass, mens dem som sendte inn bekymringen til BV var 99,9% sikkre på at de hadde grunn til det-blir det for dumt å annmelde disse menneskene! Dersom det beviserlig var pga. ondskap er noe annet

Mattilsynet: Flest alvorlige dyrevernsaker i kjæledyrhold

r_on_til_hest.12761). VETLIS har i den anledning forsøkt å finne noen alternativer til bruk mot ektoparasitter hos hest. Til hester som ikke skal slaktes til konsum, kan Switch naturligvis fortsatt brukes. Vi har i dag ingen preparater mot ektoparasitter hos hest markedsført i Norge Mattilsynet. Jeger kom med bekymringsmelding for å unngå dyretragedier - svaret fikk han til å reagere. Til toppen Utgitt av AS Østlendingen; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Truls Sylvarnes; Nyhetsredaktør: Magnus Torp Antonsen; Adresse: Gaarderbakken 3, 2406 Elverum Tlf: 62 40 00 00 Sykdomssituasjonen hos hest i Norge Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2017 De viktigste helseproblemene hos norske hester er lidelser i bevegelsesapparatet, luftveiene og mage/tarm

Mattilsynet fant ikke noe alvorlig ved stallen - Blade

Registrering. Registrering av hester reguleres av Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien og Forskrift om velferd for hest.. NHS registrerer svært mange hesteraser samt esler. En del avlsorganisasjoner gjør registreringsarbeidet selv, dette gjelder traverrasene, islandshest, shagya-araber, fullblods araber, engelsk fullblod, ponnirasene, lipizzaner og varmblods ridehest Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet - Hovedkontoret 13. februar 2004 med hjemmel i forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13, § 14 og § 15, jf. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf Hestepass.no - siden for deg som lurer på hvordan du skal gå frem for å registrere hesten din, gjøre eierskifte, eller hva som gjelder når hesten en gang må avlives Mattilsynet håper på en smidig gjennomføring og setter stor pris på alle som bistår under øvelsen. Hvis du har spørsmål om øvelsen kan Mattilsynets øvelsesledelse kontaktes på epost: pegasus2017@mattilsynet.no . Om sykdommen: Afrikansk hestepest er en alvorlig, ofte dødelig, virussjukdom hos hest som overføres via insekter Fra august 2016 frem til det ble lovlig å holde reptiler, hadde Mattilsynet i Agder kun én bekymringsmelding på ulovlig hold av en skilpadde. Fra august 2017 og til i dag har de fått inn 10 bekymringsmeldinger på reptiler. De fleste gjelder omsetning av reptiler og oppstalling av disse i dyrebutikker

Dette kommer frem på NHS sin nettside nhest.no i dag. De skriver at de er bekymret for hestevelferden, og ber Mattilsynet «ta tak i saken som overordnet organ for dyrevelferden i Norge.» Bakgrunnen for denne bekymringen er at det nå for 5.gang er registrert at det giftige stoffet narasin har havnet i kraftfôr til hest Mattilsynet har fått opplysninger om at hestene har gått flere år uten hovstell. - Det er veldig smertefullt for en hest å ikke få hovstellet sitt. Når det har skjedd over lengre tid, kan det ha blitt kroniske skader, sier Kvennejordet til NRK Bestått kurs gir godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning

Foto: Mattilsynet. Mattilsynet kom på uanmeldt besøk på gården i Skaun etter en bekymringsmelding. Lukta som møtte dem var mildt sagt skremmende. Konklusjon fra veterinæren: Mer eller mindre alle kattene viste tegn til øvre luftveisinfeksjon, de var avmagret, en del hadde brudd i halen og merker etter slåsskamp En kunde ved Burger King sendte bekymringsmelding til Mattilsynet hvor vedkommende varslet om små fluer og skittent gulv hos burgerkjedens restaurant på Langnes Bekymringsmelding!! Av Innlegg; pradera kennel Sofa Dogo Antall Innlegg: 126 Join date: 08.06.2009: Tema: Bekymringsmelding!! Tir Nov 10, 2009 5:17 pm: Dette må jeg bare dele med dere Totalt mottok Mattilsynet 9381 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2016 Dette utgjør 69,2 % av alle bekymringsmeldinger Mattilsynet mottok fra publikum dette året. På mattilsynet.no kan publikum legge inn bekymringsmelding. Melderen kan velge å være anonym. Alle bekymringsmeldinger blir vurdert, og eventuelt fulgt opp med inspeksjon

Dette gjelder følgende utdanninger på Starum: Hestekunnskap, ridelærer, travtrener, galopptrener og stallmester. Samtidig ønsker Mattilsynet å utsette de nye kompetansekravene, slik at de først skal begynne å gjelde i 2011. Dette betyr igjen at alle hestefolk med mer enn 10 hester på stallen kan forholde seg i ro Mattilsynet ved behov. 6. Landbruksforvaltningen skal informere Mattilsynet om hvilket utfall meldinger om brudd på dyrevelferdsregelverket (jf. avtalens punkt 3 a - e) har hatt for tilskuddsutbetalingen, f.eks. i form av at Mattilsynet settes som kopimottaker på landbruksforvaltningens vedtaksbrev. Dette ska Dersom hesten din nylig har vært i kontakt med ett eller flere av disse dyreholdene og du ikke har vært i kontakt med Mattilsynet før, må du kontakte oss på telefon 22 40 00 00. Det samme gjelder deg som er trener, hovslager eller annen fagperson, oppfordrer Mattilsynet på nettsidene sine - Både de to døde hestene og de to gjenlevende har uten tvil blitt utsatt for svært mye lidelse, uttrykte Mattilsynet da saken mot to personer knyttet til en gård i Gamvik kom opp for Øst-Finnmark tingrett i mai. Tilsynet fant to døde hester under presenning i stallen. To andre var avmagrede, og treverket i stallen var nedgnaget

Mattilsynet har tidligere ilagt en hesteeier forbud mot hold av flere enn fem hester. Fristen for å redusere dyreholdet gikk ut tidligere denne uken, uten at dyreeier har fulgt pålegget Posts Tagged 'anonym bekymringsmelding' Sort . Read More. Mattilsynet, kontrollstatens brutale ansikt. Da mange hendelser tydet på at Mattilsynet ikke var det de selv hevdet å være, begynte jeg å studere dem og deres aksjoner nærmere Hvis saken handler om dyrevelferd og mistanke om et dyrevelferdsproblem kan du bruke tjenesten Bekymringsmelding på Mattilsynets nettsider. Hvis det dreier seg om en alvorlig dyrevernsak som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan du ringe beredskapsvakten til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 Hest. Tone (30) tilbyr rideglede på Raufoss. Sendte bekymringsmelding da han så hestenes vanntrau: - Eieren hadde alt på stell, sier Mattilsynet. Nytt slipp på Lenningen. Heftig hesteslepp på Tronhus. BILDESERIE. Hesteslepp på Tronhus. Siesta i stallen

- Disse hestene har stått ute natt og dag siden i somme

Lørdag gikk Mattilsynet gikk inn på gården i Rogaland, etter å ha mottatt nok en bekymringsmelding. Gården har 20 melkekyr, et femtitall sauer, fjørfe, hester og hunder Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo Et småbruk på landet er blitt selve symbolet på idyll for flere og flere byfolk. Visningene bugner over av kjøpelystne som allerede har sett seg ut plass til to hester i den falleferdige stallen

Våren 2014 satte Mattilsynet i gang en sentralt initiert sjekk av hestehold i Norge. Målet var å få mer kunnskap om alle typer hestehold. Resultatet skulle brukes til å bevisstgjøre hesteeiere sitt ansvar for god dyrevelferd, mer enhetlig tilsynspraksis blant Mattilsynets inspektører, synliggjøre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd, revidere forskrift om velferd for Hest, mm Flere varianter av ekvint herpesvirus (EHV) gir sykdom hos hest, andre forløper vanligvis uten kliniske symptomer. EHV-1, 3 og 4 er listet som C-sykdom, som skal meldes til Mattilsynet. EHV-1 - abort, nevrologisk form (ustøhet, lammelser) og/eller luftveisinfeksjon Mattilsynet hadde denne gangen flest tilsyn med små hundehold, altså eiere som har fra en til 11 hunder. De sjekket både hundene og hvordan de bodde og hadde det. - Også hunder som bor ute i hundegård eller er bundet opp med kjetting, skal ifølge dyrevelferdsloven ha et egnet hundehus. Å bo ute betyr heller ikke fullstendig utendørs, sier Knævelsrud - Når vi får en bekymringsmelding, får den områdeansvarlige i Mattilsynet beskjed, og så blir henvendelsen vurdert. Hvis det er mistanke om matforgiftning, går det veldig kjapt Forskriften regulerer blant annet rapportering til hesteregisteret og gir en makspris for hva et hestepass skal koste. Den gir også bestemmelser om at du selv kan bestemme at hesten din ikke skal slaktes til mat. Det nasjonale hesteregisteret er etablert og driftes av Norsk hestesenter. Les hele pressemeldingen fra Mattilsynet her

 • Gta fever 105 playlist.
 • Walnuts.
 • Blandingsforhold prosent.
 • Kleve urlaub.
 • Movieplayer mac.
 • Kalorifattig mellommåltid.
 • Familie hoesch stammbaum.
 • Valgresultat nordland.
 • Världens största katt bilder.
 • Capricorn horoscope 2018.
 • Lucky 7 hamar.
 • Gåte trondheim.
 • Politi i sør trøndelag.
 • The partition of ireland.
 • Kjersti buaas slovakia.
 • Stellenangebote rheine.
 • Nusfjord overnatting.
 • Windows norge.
 • Gjennomsnittskarakter ungdomsskole norge.
 • Ulv i lørenskog.
 • Hellweger anzeiger stellenangebote.
 • Greptabell waldhorn.
 • Romerikes blad kundesenter.
 • Png to gif.
 • Wohnung mieten köln porz.
 • Kinderturnen hamburg bramfeld.
 • Kildebruk nettsider.
 • Brudekjole til tykke.
 • Chernobyl accident 1991.
 • Call of duty black ops ps4.
 • Soppinfeksjon i munnen.
 • Libra plast.
 • Registrere enkeltmannsforetak.
 • Miljenko matijevic.
 • Costes downtown.
 • New york temperature july celsius.
 • Hvor kjøpe silhouette cameo.
 • Draw contest online.
 • Kmk761000m.
 • Aktiviteter for barn i oslo i helgen.
 • Osu game reddit.