Home

Filosofi på 1600 tallet

Filosofien i innenfor den vestlige sivilisasjon, vestlig filosofi, konvensjonelt inndelt i fire store områder: antikkens, middelalderens, moderne og samtiden. Antikkens epoke går fra antikkens Hellas, via hellenismen og romersk tid, og omfatter betydningsfulle filosofer som blant annet Sokrates, Platon og Aristoteles, og ender med Vest-Romerrikets fall på 500-tallet e.Kr. Middelalderen som. Vestens filosofi har sitt utspring i antikkens Hellas, hos de joniske naturfilosofene på 500-tallet før vår tidsregning.Felles for disse er interessen for verdens «urstoff» og de fundamentale prinsipper eller krefter i kosmos.. Den første vi kjenner navnet til er Thales fra Milet som hevdet at vannet er alle tings urstoff.Andre, hvis tenkning er bevart i fragmenter, er Anaximander og.

Filosofiens historie - Wikipedi

 1. 1800-tallets filosofi er den epoke innen filosofiens historie da ideene og filosofien fra opplysningstiden begynte å ebbe ut. De milepælene fra filosofer som Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau hadde påvirket en ny generasjon med tenkere. På slutten av 1700-tallet begynte en litterær bevegelse som ble kalt for romantikken. Den fremmet følelser som en vital kraft og som en autentisk.
 2. UNDER DEN VITENSKAPELIGE REVOLUSJON på 1600-tallet oppsto tanken om at verden går fremover, takket være stadig nye oppdagelser og oppfinnelser. Sammen med begrepene fremskritt og opplysning utgjør oppdagelse og oppfinnelse et begreonglomerat som siden den tid har preget vestlig tenkning
 3. 1500-tallets filosofi i Vesten omhandler filosofien i den siste delen av epoken renessansen og mot begynnelsen av tidlig moderne tid.. Filosofi tidlig på 1500-tallet er en epoke som også er kalt for høyrenessansen som etterfulgte renessansen som epoke og forut opplysningstiden på 1600-tallet.Særlig Italia var aktiviteten stor på de fleste områder
 4. Filosofi på 1700-tallet. Hopp til navigering Hopp til søk I henhold til Bertrand Russell var den mer et resultat av de blodige og uavgjorte religionsstridighetene på 1600- og 1700-tallet. Prinsippet om religionsfrihet hadde allerede blitt godtatt av Spinoza og John Locke
 5. På 1600-tallet begynte den antikke medisinen å bli utfordret av en «ny vitenskap», som la større vekt på anatomi i sin forståelse av mennesket og dets lidelser. Filosofer som René Descartes var talsmann for en filosofi som så menneskekroppen som en maskin og galskapen som et utslag av en kroppslig defekt

Perioden fra år 800 til 1130 i norsk historie dekker vikingtiden og tidlig middelalder. Historikere og arkeologer kan være uenige om når skillet mellom vikingtiden og middelalderen bør settes, men som regel dateres dette til første halvdel av 1000-tallet. Det er flere historiske prosesser som skjer fra rundt 800 til 1130, og som gjør det fruktbart å se perioden under ett, for eksempel. Opplysningstiden er en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod

filosofiens historie - Store norske leksiko

Europas historie er historien til verdensdelen Europa, det vestlige ytterpunkt av den eurasiske landmassen. Når man snakker om Europas historie, må man skille mellom historien til begrepet Europa og historien i områdene som omfattes av begrepet. Europa som et rent geografisk begrep stammer fra antikkens grekere. Europa som et separat kulturelt område har sin opprinnelse i middelalderen Innen filosofien på 1600-tallet finner vi også et motsetningsforhold som likner litt på det som er nevnt ovenfor. Enkelte filosofer mente at tilværelsen dypest sett er av sjelelig eller åndelig natur. Dette standpunktet kalles idealisme Forbrytelse og straff på 1500- og 1600-tallet Hører til Forbrytelse og avstraffelse Til alle tider er det noen som har satt seg ut over samfunnets spilleregler og blitt straffet for det. Kriminalstatistikken avspeiler til en viss grad hvor godt et samfunn fungerer og hvor sivilisert det er, men det er mange problemer knyttet til utnyttelsen av et slikt materiale

Opplysningstiden: Illuminatusordenen, Illuminatus-ordenen, Filosofi på 1600-tallet, Den skotske opplysningstiden, Malthe Conrad Bruun [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Opplysningstiden: Illuminatusordenen, Illuminatus-ordenen, Filosofi på 1600-tallet, Den skotske opplysningstiden, Malthe Conrad Bruu 1700-tallet preges av to type tekster: klassisistiske tekster og opplysningstekster. På eksamen må du derfor vite noe om både klassisismen og opplysningstiden. Vi snakker om klassisisme når det gjelder kunst og litteratur, og opplysningstid når det gjelder filosofi, politikk og synet på samfunn og mennesker Prostitusjonsmotiver i det nederlandske sjangermaleri på 1600-tallet Benedicte Therese G. Sunde Hovedfagsoppgave i Kunsthistorie Universitetet i Oslo Historisk-filosofisk fakultet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Vårsemesteret 200 Ikke før den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet, begynte man å sette spørsmålstegn ved antikkens innflytelse. Nye oppfinnelser Terje Brundtland, overingeniør ved Nordnorsk Vitensenter og ekspert på historiske vitenskapelige instrumenter, forteller at forskerne på 1600-tallet gjorde flere viktige oppdagelser som hjalp dem på rett kurs Utstillingen gir et innblikk i hvordan protestantiske, norske prester har framstått offisielt fra ca. 1550 til våre dager. Den viser både hvordan de har blitt presentert, gjennom et utvalg portretter fra ca. 1650-1850, og deres påkledning gjennom messehagler fra 1500- og 1600-tallet, prestekrager og en moderne stola

På 1960-tallet publiserte Phillip Ariés boken «L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime» («Barndommens historie»). En revolusjonerende bok på denne tiden ettersom Ariés hevdet at synet på barn og barndom hadde utviklet seg signifikant fra 1500-1600-tallet og frem til i dag Utgangspunktet for kapitalismen er teorien om individers rettigheter. Disse ble først formulert av John Locke på slutten av 1600-tallet. Han hevdet at alle mennesker i kraft av å være mennesker har visse naturgitte rettigheter. Rettighetsteoriene er meget omfattende, sentralt står eiendomsretten Øv deg å lese og skrive slik de gjorde det 1700-tallet ved å bruke appen Gotisk håndskrift. Du kan også øve direkte nettsiden. Velg Alfabet øverst siden. a. Velg Alfabet i menyen øverst. Lær deg å skrive navnet ditt ved å øve de forskjellige bokstavene. Følg instruksjonen så nøye du kan

Filosofi på 1800-tallet - Wikipedi

1600-tallet. Posted on 15. desember 2017 15. desember 2017. Et nærbilde av reformasjonen i Norge. Steinar Imsen: Da Reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm, Oslo 2016. Men i Nederland på 1600-talet vart dei individuelle og samfunnsmessige farane ved drugs diskuterte Renessansen er en tidsperiode fra 1350-tallet til 1600-tallet Årsakene er mange, til at renessansen oppsto. Den oppsto i nord-Italia på 1350-tallet på grunn av sakte men sikket økonomisk vekst. Handelsruter ble etablert og man oppdaget nye kontinenter (1500-tallet - 1600-tallet - 1700-tallet) I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført. Begge nasjoner fikk nye lovbøker, og den sivile administrasjonen ble i økende grad kontrollert fra København Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske, filosofiske og sosiale ideene som slo igjennom i Europa i siste halvdel av 1600-tallet. Opplysningstiden varte fram til ca. 1800. I denne perioden ble det gjort mange oppdagelser som har hatt stor påvirkning på det europeiske samfunnet Fra midten av 1400-tallet ser vi de første tegn på en utvikling i Europa som vi med et samlebegrep kaller for det moderne prosjektet. Utviklingen skyter fart på 1700-tallet og varer helt fram til vår egen tid

Oppdagelse, oppfinnelse og fremskritt - Filosofi i skole

Filosofi på 1500-tallet - Wikipedi

Det er også navnet på perioden i Europa fra ca. 1400-tallet til 1600-tallet, hvor det skjer en lang rekke endringer innenfor både arkitektur, litteratur, kunst, filosofi, musikk og samfunn. Renessansen betraktes som en gjenfødsel av gamle idealer og tenkemåter, fordi man gjenopptar ideer og filosofier fra den antikke greske og romerske kultur Den ble først formulert i England på slutten av 1700-tallet, og ble raskt en rådende etisk tenkemåte i. Oppdagelse, oppfinnelse og fremskritt. UNDER DEN VITENSKAPELIGE REVOLUSJON på 1600-tallet oppsto tanken om at verden går fremover, takket være stadig nye oppdagelser og Følg Filosofi i skolen på Facebook. Besøksadresse: Brugata. Finnemanntallet og den finske innvandringen på 1600-tallet. Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken

Filosofi på 1700-tallet - Wikipedi

psykiatriens historie - Store medisinske leksiko

Om 1700-tallet I Norges historie preges den første delen av 1700-tallet særlig av Store nordiske krig, og av avhending av krongods for å fylle statskassen etter kostbar krigføring. Både gårder og kirker ble solgt. En større andel av bøndene ble selveiende, og man begynte også å utnytte naturressurser på en måte som kom nordmenn til gode mer enn tidligere På 1500- og 1600-tallet ble de protestantiske hugenottene utsatt for sterk forfølgelse i Frankrike, og mange flyktet til nettopp Nederland. Andre brev omhandler de helt nære temaene I tillegg seminarundervisning og oppgaveveiledning på de fleste av de emnene idéhistorie tilbyr på BA-nivå, har jeg undervist i exfac, kjønnskategorienes idehistorie (IDE2100), reiseskildringer (IDE2063 og IDE4063), engelsk 1600-tall (IDE2049), natur og miljø (IDE2019 og IDE4019) Den ble først formulert i England på slutten av 1700-tallet, og ble raskt en rådende etisk tenkemåte i. Filosofi og etikk, Oppdagelse, oppfinnelse og fremskritt. UNDER DEN VITENSKAPELIGE REVOLUSJON på 1600-tallet oppsto tanken om at verden går fremover, takket være stadig nye oppdagelser og Følg Filosofi i skolen på Facebook Filosofiåret 1609 er en oversikt over hendelser, utgivelser og personer med tilknytning til filosofi i 1609

Oppdagelse, oppfinnelse og fremskritt - Filosofi i skolen

Det som der står, kan nok også gjelde for 1600-tallet. 3. På 1500-tallet var talespråket i Norge norsk, og utviklingen av det «moderne system av dialekter» som vi kjenner fra 1800-tallet, var godt i gang. Man regner med at det ble etablert i løpet av 1600-tallet. Det mer normaliserte norske talespråket utviklet seg på 1700-tallet Flatbrød var den matvaren det ble spist mest av på 1700-tallet, og det er lange tradisjoner for flatbrødbaking i Norge. Både havreflatbrød og erteflatbrød var vanlig Kjøp Tenkningens historie 1 fra Bokklubber Dette er klassikeren innen filosofihistorie, som har loset utallige studenter fram til eksamen. Boka kan brukes ved alle universiteter. Bind 1 går fra oldtiden til 1600-tallet øvre samfunnsklassene på 15- 1600- tallet og som senere spredte seg til de lavere samfunnsklassene, påstår Ariés. Blant annet den voksende populariteten for barneleker, barnelitteratur og fremstillingen av barn i malerier leser han som tegn på at holdningen til 1 Ariés, P. (1996) Centuries of Childhood, 3 På 1600-tallet ble det flere steder opprettet «allmennhospitaler», som var en slags kombinerte sosialpolitiske innretninger. Behovet for pleie ble her gjerne kombinert med samfunnets behov for å kontrollere den store befolkningen av fattige, kriminelle, prostituerte , gamle og vanføre som vokste sammen med de nye storbyene

Slår hull i myten om sekulær vitenskap under

fransk filosofi frå 1600-tallet. ved Universitetslektor Ane Faugstad Aarø Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB Innlegget vil ta for seg på kva måte emosjonar spelar ei rolle i dei ideane om sjølvmedvit som eksisterer i fransk filosofi, t.d. hos Descartes og Malebranche, kopl Krefting, Ellen Marie (2005). Dyr og mennesker i fransk tenkning på 1700-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. (4), s 3- 17 Krefting, Ellen Marie (2003). Forestillinger om lidelse. Medmenneskelighet og sympati på 1700-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. (3/4), s 19- 3 På 1600-tallet hadde de fleste hjemmekontor, minner Reitan Jenssen om. Det endret seg med dampmaskinens inntog og den industrielle revolusjonen, som gjorde det nødvendig for arbeidere å reise. UNDER ISEN: Ved hjelp av iskjerner fra Antarktis har forskere ved Universitetet i London funnet sammenheng mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer helt tilbake på 1600-tallet Krefting, Ellen Marie (2005). Dyr og mennesker i fransk tenkning på 1700-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. (4), s 3- 17 Krefting, Ellen Marie (2003). Forestillinger om lidelse. Medmenneskelighet og sympati på 1700-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. (3/4), s 19- 3

Norsk historie fra 800 til 1130 - Store norske leksiko

 1. 2000-tallet,Fabel,filosofi,lesetips,lydbok,norsk,sakprosa / Per Fugelli Jeg ser dette som en viktig bok om å forholde seg til døden, så både de som skal leve kort og lenge kan få det bedre. Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, skriver om sitt eget møte med døden gjennom kreftdiagnosen, hvordan vår vestlige kultur reagerer på døden, og hvordan mennesker i enkelte andre kulturer.
 2. Filosofiåret 1685 er en oversikt over hendelser, utgivelser og personer med tilknytning til filosofi i 1685. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Filosofiåret 1685
 3. På denne tiden var Olav det langt vanligste navn i hele Norge (inkludert Jemtland). Olof var ett av de vanligste navn i Sverige også. Går vi tilbake til erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra første halvpart av 1400-tallet, ser det imidlertid ut til at Jon var et vel så populært navn som Olav
 4. Abstract Hovedfagsoppgaven Prostitusjonsmotiver i det nederlandske sjangermaleriet på 1600-tallet undersøker relasjonen mellom prostitusjonsmotivene og kulturelle ideer om kjønn, seksualitet og økonomi på 1600-tallet

Starten av 1700-tallet i Norden var preget av Den store nordiske krig. Kontinentet derimot brukte årene på å kjempe om hvem som hadde retten til den spanske tronen. Det som sjeldent trekkes frem er at disse to storkrigene for alvor hang sammen og preget hverandre sterkt i årene de pågikk. Den store nordiske krig markerer Les vider På 1600-tallet er den religiøse litteraturen en viktig litterær sjanger. Salmene er skrevet til bruk hjemme og under gudstjenester i menigheten. De gjenspeiler høytidene i kirkeåret og den kirkelige liturgien Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.

Handelen på 1700-tallet øker En av de største endringene som skjedde gjennom 1700-tallet var økt handel - både innenriks, mellom land i samme region og globalt. Veksten i handelen medførte at produsenter hadde mulighet til å nå flere og større markeder. Slik kunne de selge mer og få større fortjeneste Mange mener at Norge hadde en storhetstid på 1200-tallet og fram til svartedauden rundt år 1349. Det er mange grunner til dette, bl. a. Norgesveldet, folketallet økte, sammenlignet med andre perioder før ble dette en fredfull tid, det ble knyttet noen bånd på forskjellige områder til utlandet og mange mener at Norge ble en stat, en politisk enhet

Filosofi og filosoffer - 1600-tallet. Brødkrummesti Den Store Danske. Sprog, religion og filosofi. Filosofi. Artiklerne er skrevet af forskere og eksperter på dansk. På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske og Trap Danmark og en række andre specialværker,. Denne grenen ble særlig viktig fra 1600-tallet av, knyttet til filosofer som Descartes og Kant. På 1900-tallet ble mange filosofer interessert i språkfilosofi, som ser på språkets avgjørende betydning for å forstå verden. Kunstfilosofi eller estetikk har egentlig utviklet seg til et eget fag, men er opprinnelig en del av filosofien Om 1600-tallet I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved Fredrik IIIs kupp ble riksrådet avsatt og enevelde ble innført. Begge nasjoner fikk nye lovbøker, og den sivile administrasjonen ble i økende grad kontrollert fra København. Les mer. kunsten på 1600-tallet. Del II Kunnskapsspørsmål ( ca. tre timer) Svar på 3 av 5 oppgaver: 1. Gjør rede for begrepene appropriasjon og simulasjon. 2. Gjør rede for Salongen i Paris. 3. Karl Friedrich Schinkel var Nord-Europas største arkitekt etter 1820. Velg ut ett av hans hovedverk i Berlin og pek på karakteristiske trekk ve

Tyngdepunktet i emnet kommer til å ligge på den senere delen av 1900-tallet. Dette er også en periode der deler av den analytiske filosofien er blitt utviklet i mer pluralistiske retninger. Grenseoverskridende arbeid mellom den tyske og pragmatiske tradisjonen gjøres blant annet av Rorty, og av Habermas mellom den analytiske og den kritiske tyske tradisjonen Platon har en viktig rolle i vår kultur. Han blir også rangert høyt blant andre filosofer. På mange måter har Platon også lagt et grunnlag for hva filosofi skal handle om. Den platonske filosofi har også blitt en del av vår kultur og vår måte å tenke på. Platons idélære. Platon mente at det var noe som var fast og uforanderlig Enkelte tema som ofte faller inn under den politiske filosofien er områder som rettsfilosofi, bioetikk, krigsetikk og feminisme. Ikke minst så var temaet frihet et sentralt og viktig tema innenfor den politiske filosofien på 1600-tallet - På 1800-tallet skjer det en endring både i synet på hva filosofi er, og i synet på kvinner. En intellektuell kvinne ble betraktet som et kjønnsavvik, og de som ytret seg i offentligheten ble gjerne sjikanert for sin avvikende personlighet, fremfor å bli kritisert for det de skrev. - Dermed ble de heller ikke lest og henvist til

Video: opplysningstiden - Store norske leksiko

Blaise Pascal | lex

Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst - Mennesket

 1. 6 thoughts on Penger på 1600- og 1700-tallet Arne Kvalsund. 2. oktober 2018, kl. 17:44 En riksdaler før 1814 var verdt ca. 3,20 kr. Svar. Fartein HOrgar. 6. september 2016, kl. 02:02 Hei. Jet skriver en romanserie om Dansk Vestindia, og lurer på om du kan fortelle meg hva en riksdaler anno 1760 vil tilsvare i norske 2016-kroner
 2. Først ute på 1320-tallet begynte ting langsomt å bli bedre. Men dette var bare begynnelsen, på den lille istid. Kaos. Den lille istid var aldri én dyp nedkjøling, det var korte, dramatiske perioder. Heftige stormer som Grote Mandrenke i januar 1362 druknet titusener i Nederland og Danmark
 3. Disse to kategoriene er også tatt med i oversikten over kjente sjeleregistre på Digitalarkivet. Liste over ungdommen i Øystese sogn i Kvam (Vikøyr) prestegjeld i 1738. Kilde: Kvam prestearkiv, Statsarkivet i Bergen. Sjeleregister som kilde. De eldste sjeleregistrene vi har fra Norge er fra Nes på Romerike, som begynner på 1600-tallet
 4. Henrik VIII hadde også en ikke helt ryddig arverekkefølge, og det ble mye rot med kongemakten på 1600-tallet. Revolusjonen i England er enden på denne maktkampen. Den ender med at kongen blir underlagt parlamentet, og at engelskmennene dermed ikke har en eneveldig konge på et tidspunkt der så godt som alle land i Europa har det
 5. Regnskapene for Akershus på 1600-tallet Oppland 1 , inneholder sikt- og sakefallslistene for prestegjeldene på Hadeland, Toten, Vardal og Biri, Land og Valdres i perioden mellom 1612-1695. Oppland 2 , inneholder sikt- og sakefallslistene for alle prestegjeldene i Gudbrandsdalen i perioden mellom 1606-1695

Opplysningstiden - Filosofi i skole

 1. Benedictus de Spinoza (født 24. november 1632 i Amsterdam i Nederland, død i 21. februar 1677 i den Haag), kalt Baruch Spinoza i synagogeprotokollene og kjent som Bento de Spinoza eller Bento d'Espiñoza i samfunnet han vokste opp i, blir sammen med René Descartes og Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz regnet som en av de store rasjonalistene i filosofien på 1600-tallet
 2. omhandle 1600-tallet. Geografisk sett er det også nødvendig å ta noen valg. Som nevnt holdt skogfinnene til på begge sider av den svensk-norske grensa. Slik sett kunne jeg også undersøkt de svenske skogfinnenes forhold til sine naboer og myndigheter. Jeg har imidlertid valgt å begrens
 3. England, og går helt tilbake til midten av 1600-tallet (Parker et al. 1992). I tillegg til slike lange serier kan man bruke historisk informasjon og proxydata. Undersøkelser tyder på at 1600-tallet var et århundre med forholdsvis lave gjennomsnittstemperaturer og med forholdsvis lite vinternedbør

kristendommens historie - Store norske leksiko

1400-tallet | 1500-tallet | 1600-tallet | 1700-tallet | 1800-tallet | 1900-tallet | 2000-tallet. Se også kategoriene Dikt skrevet på 1800-tallet og Diktsamlinger fra 1800-tallet. Forfattere som levde på 1800-tallet Oslo før: Den første drabantbyen kom på 1600-tallet. Det heter seg at Lambertseter på 1950-tallet ble Oslos (og Norges) første drabantby. Men Christiania fikk drabantbyer langs Akerselva allerede på 1600- og 1800-tallet. I Nydalen fikk hovedstaden både industri og drabantby midt på 1800-tallet Disse diskusjonene, som ikke sluttet før langt inn på 1600-tallet, kalles som kjent skolastikken. Den blir veldig interessant etter Bonaventura og Aquinas. Duns Scotus (1265-1308), som var fransiskaner og augustiner, var en av dem som fortsatte denne diskusjonen, men som stilte nye problemer

1600-tallet filosofi - Wikipedia's 1600-talets filosofi as

Den store franske filosofen på 1600-tallet, blitt kalt den moderne filosofiens far Jeg tenker, altså er jeg Descartes' kjente sitat. Empirisme. Filosofien der kunnskap er basert på erfaring/ytre sanseinntrykk. Rasjonalisme. Descartes' filosofi, der kunnskap er basert på fornuft/logikk Men vi kan gi noen eksempler: -ei god ku var gjerne verdsatt til 2 riksdalere midt på 1600-tallet. -en middels god gard på Vestlandet med 1/2 laup smør i skyld ville normalt gå for 36 riksdalere på 1600-tallet (1 riksdaler per mark smør). -en bok var i skiftene gjerne verdsatt til rundt 1 daler (men med slingringsmon). -hus i Bergen var i 1645 verdsatt fra 2-3 dalere og opp til 2000 På 1500- og 1600-tallet ble mange kvinner og menn beskyldt for å være hekser. Hekseforfølgelsene kalles ofte et svart kapittel i Europas historie. Anklagene mot disse menneskene gikk ut på at de drev med trolldom, som for eksempel å kaste forbannelser og sykdom over folk og dyr Store deler av dette krongodset ble siden solgt til borgere og embetsmenn da staten trengte penger 1600-tallet. Sentralt i reformasjonen stod den enkelte kristnes rett til å tolke Bibelen selv, uten presteskapet som mellomledd. Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten var forutsetningen for å få Bibelen ut til de troende deres eget språk På 1700-tallet levde mange under dårlige kår, og med veldig dårlig hygiene. Det førte blant annet til at folk var veldig mottagelige for sykdommer. Her får du vite om hvilke sykdommer som.

Universitetet i Helmstedt – Wikipedia

Europas historie - Store norske leksiko

Jeg har kommet over noen saker på tinget hvor noen blir stevnet for å ha holdt for langvarig bryllup. Dette gjelder siste halvdel av 1600-tallet. Er det noen som vet hva loven sa? Det var vel ganske vanlig med tre dager, men det må jo tydeligvis ha vært en lov som sa at man ikke kunne holde bryll.. Spesielt i Italia innebar renessansen en kraftig oppblomstring av kulturlivet, og da særlig innen filosofi, retorikk, malerkunst, litteratur og naturvitenskap. 1600-tallet innebar et høydepunkt med vitenskapsmenn og kunstnere som Leonardo da Vinci, Raphael, Titian og Michelangelo, men etter hvert som Italia gradvis kom under fremmed dominans, mistet landet sin posisjon som førende for. Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er.

Praktisk Filosofi - Practical Philosophy: PilegrimsreisenOpplysningstid og revolusjoner Kapittel 5 NotaterHolsteinborg | Gyldendal - Den Store Danske

jeg har/holder på å lese kniven, ølet og æren av jørn sandnes, har kompendie laget av terje sødal, og til skræk og eksempel av terje sødal. Men spørsmålet nå var jo om det var noen historikere som hadde andre syn på utvikling av krimininalitetsmønsteret på 1500- og 1600-tallet Samtidig som Nasjonalbiblioteket gikk gjennom de mer ukjente diktene, ble det også sett nærmere på det forfatterportrettet av Petter Dass som fulgte den opprinnelige utgivelsen på 1600-tallet Kornhøsten vil oppleve en potensiell reduksjon på rundt 15 prosent. Når vi vet at rundt 70-75 prosent av det totale kaloriinntaket til befolkningen i Kina og Europa på 1600-tallet kom fra ris eller korn, skjønner vi at selv marginalt mindre grøder kunne føre til sult

 • Drömmar betydelse.
 • Strikke star wars.
 • Reebok classic prisjakt.
 • Netthandel apotek.
 • Youtube bass booster.
 • Max burger hjemlevering.
 • Gmat bergen.
 • Lage blomsterbed i skråning.
 • Kunsthochschule bilder kaufen.
 • Larry hernández larry hernandez jr.
 • Meksikansk vegetar.
 • Maserati levante s.
 • Pepperfugl kryssord.
 • Wo liegt donauwörth.
 • Fransk vin vinmonopolet.
 • Dårlig av blåskjell.
 • Kopping silikon.
 • Borrelås med tape.
 • Wetter eberstadt darmstadt.
 • Referat über traktoren.
 • Der herrscher liebe tarot.
 • Ingvard wilhelmsen sykdom.
 • Håndhilsing i norge.
 • Sternhotel bonn frühstück.
 • Brukte tesla deler.
 • Colosseum psykologsenter.
 • Kronene kryssord.
 • The masterpiece imdb.
 • Scott thorson bilder.
 • Førerkort opplysninger.
 • Volvat tromsø.
 • Monchichi kleidung häkeln.
 • Salzburg things to do.
 • Tanta til beate solo tab.
 • Kvadratmeter til kvadratmillimeter.
 • Hk family saerbeck.
 • Chivas royal salute.
 • Dansk filmregissør kryssord.
 • Sosiale medier på godt og vondt.
 • Blaumeise steckbrief.
 • Isodate format.